MENU

Pihak Majlis telah menyampaikan sumbangan wang tunai sebanyak RM300 kepada masjid, surau dan kelas tahfiz dalam Daerah Bera seperti berikut :

  1. 5 buah masjid
  2. 8 buah surau
  3. 2 madrasah / pondok
  4. 4 kelas tahfiz