MENU

Akta

 1. Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)

 2. Akta Perancangan Bandar & Desa 1976 (Akta 172)

 3. Akta Jalan, Parit dan Bangunan (Akta 133)

 

Enakmen

 1. Enakmen Hiburan 1993 dan Kaedah-kaedah Hiburan 1996

 

Senarai Undang-undang Kecil Yang Diguna Pakai

 1. UUK Pelesenan, Tred Perniagaan dan Perindustrian

 2. UUK Penjaja

 3. UUK Pengendalian Makanan

 4. UUK Kawalan dan Penyeliaan Tempat-tempat Makanan

 5. UUK Pasar

 6. UUK Taman

 7. UUK Pelesenan Anjing

 8. UUK Gunting Rambut dan Pendandan Rambut

 9. UUK Iklan

 10. UUK Hotel

 11. UUK Krematorium

 12. UUK Tanah Perkuburan

 13. UUK Mengkompaun Kesalahan

 14. UUK Bayaran Denda ( lesen )

 15. UUK Kolam Renang

 16. UUK Lesen Bersesama (komposit)

 17. UUK Pemungutan, Pembuangan & Pelupusan Sampah

 18. UUK Vandalisme

 19. UUK Pilihanraya

 20. UUK Bangunan Seragam 1984

* sepertimana yang diluluskan oleh Kerajaan Negeri