MENU

Ketua Pegawai Maklumat (CIO) Majlis Daerah Bera 2024

 

En. Rasid Bin Yusoff

Pen. Peg. Teknologi Maklumat

Emel : rasid[@]mdbera.gov.my

Tel: 09-2501700  Faks: 09-2501708

 

Peranan dan Tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

  • Membantu dalam melaksanakan tugas - tugas yang melibatkan keselamatan ICT;     
  • Menentukan keperluan keselamatan ICT;
  • Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti penyediaan Dasar Keselamatan ICT Majlis Daerah Bera serta pengurusan risiko dan pengauditan;    
  • Bertanggungjawab ke atas perkara - perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT Majlis Daerah Bera.