MENU

KADAR HARGA SEWAAN BAGI GELANGGANG – GELANGGANG SUKAN KOMPLEKS SUKAN MAJLIS DAERAH BERA PADANG LUAS

1) Gelanggang Badminton

 

BIL

 

PERKARA

KADAR HARGA ( RM )

 

CATATAN

SIANG

(8.00 pg - 7.00 mlm)

MALAM

(7.00 mlm – 12.00 pg)

 

1.

Sewaan gelanggang mengikut kadar jam penggunaan.

RM 6.00 Satu Jam /

1 Gelanggang

RM 6.00 Satu Jam / 1 Gelanggang

 

-Jaring disediakan oleh

  pihak MDB.

-Permohonan

menggunakan alat

siaraya tambahan

RM 150.00

  caj akan dikenakan.

i.   2 buah mikrofon.

ii.  1 unit 'Power Mixer'.

iii. 2 buah Pembesar Suara.

 

2.

Sewaan bagi satu dewan( 4 gelanggang  sekaligus ) mengikut kadar jam penggunaan.

 

RM 24.00 Satu Jam /

4 Gelanggang

RM 24.00 Satu Jam / 4 Gelanggang

 

3

Sewaan bagi pertandingan / perlawanan untuk satu hari ( 8.00 pg – 12.00 pg ).

RM 200.00 / 4 Gelanggang

 

RM 50.00 / 1 Gelanggang

 

2) Gelanggang Tenis

BIL

PERKARA

KADAR HARGA ( RM )

 

CATATAN

SIANG

(8.00 pg - 7.00 mlm)

MALAM

(7.00 mlm – 12.00 pg)

 

1.

 

Sewaan gelanggang mengikut kadar jam penggunaan.

 

RM 5.00 Satu Jam /

1 Gelanggang

 

RM 7.00 Satu Jam / 1 Gelanggang

 

-Jaring disediakan oleh

  pihak MDB.

 

-Permohonan

menggunakan alat

siaraya tambahan

RM 150.00

  caj akan dikenakan.

 

i.   2 buah mikrofon.

ii.  1 unit 'Power Mixer'.

iii. 2 buah Pembesar Suara.

 

2.

Sewaan bagi 2 gelanggang  sekaligus mengikut kadar jam penggunaan.

RM 10.00 Satu Jam /

2 Gelanggang

RM 14.00 Satu Jam / 2 Gelanggang

 

3

 

Sewaan bagi pertandingan / perlawanan untuk satu hari ( 8.00 pg – 12.00 pg ).

 

RM 100.00 / 2 Gelanggang