MENU

Misi

Menguruskan pembangunan mampan secara efisien untuk meningkatkan kualiti kehidupan komuniti.

 

Visi

Bera berdaya saing, komuniti harmoni dan sejahtera menjelang 2025.

 

Moto

Perkhidmatan Berkualiti, Masyarakat Harmoni.

 

Misi Perkhidmatan Pelanggan

' Perkhidmatan Berkualiti, Kepuasan Pelanggan, Keutamaan Kami '

Komited dalam memberikan perkhidmatan mesra pelanggan yang berkualiti bagi memenuhi kehendak dan keperluan pelanggan sebagai pemangkin dalam meningkatkan serta mengekalkan perkhidmatan secara berterusan.