MENU

Notis Pemakluman

Dimaklumkan bahawa penjaja di hadapan Pasaraya Sakan dan Mukmin Mart akan dipindahkan ke lokasi baru di Tapak Penjaja Sentral Triang bersebelahan Kedai Mr. DIY mulai 1 September 2022.

Sehubungan itu, semua penjaja adalah dilarang menjaja di tapak hadapan Pasaraya Sakan dan Mukmin Mart mulai tarikh tersebut.