MENU
 1. Menyampaikan bil cukai taksiran kepada pemilik harta selewat – lewatnya 15 Januari ( setengah tahun pertama ) dan 15 Julai (setengah tahun kedua )

 2. Penyediaan perjanjian sewaan akan diuruskan dalam tempoh 14 hari dari tarikh tawaran penyewaan dikeluarkan.

 3. Memproses permohonan Lesen Premis Perniagaan Dan Papan iklan Tidak Berisiko Tinggi dan memaklumkan keputusan dengan kadar segera atau dalam tempoh 1 hari dari tarikh permohonan diterima dengan syarat semua dokumen adalah lengkap.

 4. Memproses permohonan lesen membuka tempat hiburan / lessen hiburan dan lesen yang berisiko tinggi akan dibawa ke Mesyuarat Jawatan kuasa Pelesenan Dan Penguatkuasa dan memaklumkan keputusan dalam tempoh 1 minggu selepas mesyuarat.

 5. Memberi maklumbalas aduan online dalam tempoh 3 hari.

 6. Proses kelulusan sewaan peralatan Majlus Daerah Bera dalam tempoh satu (1) minggu dari tempoh permohonan.

 7. Bertanggungjawab mengatasi masalah yang berkaitan dengan kacauganggu kesihatan dalam tempoh 3 hari.

 8. Bertanggungjawab melaksanakan program pencegahan ke atas penyakit bawaan vektor dalam tempoh 7 hari.

 9. Bekerjasama dengan Pejabat Kesihatan Daerah bagi aktiviti pembasmian kawasan kes / wabak Demam Denggi dalam tempoh 24 jam.

 10. Mengambil tindakan siasatan pengaduan awam dalam tempoh 2 hari selepas pengaduan di terima dan menghantar maklumbalas dalam tempoh selewat-lewatnya 7 hari selepas tindakan siasatan dijalankan.

 11. Menjalankan pemeriksaan bagi menaiktaraf kebersihan premis makanan kepada markah minima yang dikehendaki iaitu 70% untuk setiap premis makanan dilaksanakan 3 kali seminggu.

 12. Permohonan kelulusan pelan landskap dalam masa 25 hari.

 13. Permohonan menyediakan perkhidmatan hiasan bunga diluluskan dalam masa 3 hari.

 14. Semua pembayaran cek akan dikeluarkan tidak lewat 14 hari dari tarikh tuntutan lengkap diterima.

 15. Memastikan penyata kewangan tahunan disediakan mengikut standard perakaunan yang diterima umum selewat- lewatnya 30 April tahun berikutnya.

 16. Semua tuntutan bayaran dari kontraktor akan dikemukakan kepada pihak pembayar dalam masa 1 minggu.

 17. Proses penyelesaian permohonan kompaun dalam tempoh 10 minit.

 18. Proses penyelesaian permohonan tuntutan barang sitaan dalam tempoh 30 minit.

Kemaskini Terakhir: Isnin, 12 April 2021 - 10:40am